Door deze site verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door SmartCheckups voor statistische doeleinden. Lees meer Weigeren

Privacybeleid

Smartcheckups verstrekt dit privacy beleid om u te informeren over ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie die wij ontvangen van gebruikers van www.smartcheckups.com (deze "Site") en de tabletapplicatie(s) (deze "App"). Dit Privacy beleid is van toepassing op informatie die u aan ons verstrekt via deze Site en deze App. Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, en wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen door het plaatsen van het nieuwe Privacy beleid op de Site op https://www.smartcheckups.com/privacy.

A. Informatie Verzameling

Tijdens het gebruik van deze Site en/of App, kunt u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken. Dit verwijst naar informatie over u die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren, en informatie over uw gebruik van en activiteiten op onze Site en onze App die met u in verband kan worden gebracht ("Persoonlijke Informatie"). Persoonlijke Informatie die wij verzamelen kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, telefoonnummer, creditcard- of andere factureringsgegevens, e-mailadres en thuis- en zakelijk postadres. Persoonlijke Informatie kan ook informatie bevatten die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren en interesses die u kenbaar maakt tijdens het gebruik van onze Site en App.

Wanneer u de Site bezoekt of de App gebruikt leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser of App verstuurt wanneer u een website bezoekt of de App gebruikt. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het Internet Protocol adres van uw computer, het type browser, de webpagina die u bezocht voordat u naar onze Site kwam en informatie waarnaar u zoekt op onze Site. Zoals veel websites kunnen wij ook gebruik maken van "cookies" om informatie te verzamelen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wij overbrengen naar de harde schijf van uw computer om gegevens bij te houden. Wij kunnen "permanente cookies" gebruiken om uw registratie-ID en inlogwachtwoord op te slaan voor toekomstige aanmeldingen op de Site; en wij gebruiken "sessie-ID cookies" om bepaalde functies van de Site mogelijk te maken, om beter te begrijpen hoe u met de Site omgaat en om het totale gebruik en de routering van het webverkeer op de Site te controleren. U kunt uw browser opdracht geven, door de opties te wijzigen, om geen cookies meer te accepteren of om u te vragen voordat u een cookie accepteert van de websites die u bezoekt. Indien u geen cookies accepteert is het echter mogelijk dat u niet alle delen van de Site of alle functionaliteiten van onze diensten kunt gebruiken. Wanneer u de App gebruikt, registreren onze servers bovendien automatisch informatie over het apparaat dat u gebruikt en de manier waarop u de applicatie gebruikt.

B. Hoe wij Persoonlijke Informatie gebruiken

Persoonlijke Informatie wordt of kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden: (i) om onze Site, diensten, functies en inhoud aan te bieden en te verbeteren, (ii) om uw gebruik van onze Site te administreren, (iii) om u in staat te stellen te genieten van en gemakkelijk te navigeren door de Site,(iv) om uw behoeften en interesses beter te begrijpen, (v) om te voldoen aan verzoeken die u mogelijk doet, (vi) om uw ervaring te personaliseren, (vii) om software-updates en productaankondigingen te verstrekken of aan te bieden, en (viii) om u te voorzien van verdere informatie en aanbiedingen van ons of derden waarvan wij denken dat deze voor u nuttig of interessant kunnen zijn, met inbegrip van nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie over diensten en producten die door ons of derden worden aangeboden. Als u op enig moment besluit dat u dergelijke berichten niet meer wilt ontvangen, volg dan de "unsubscribe"-instructies in de berichten die u worden toegezonden, of werk uw "accountinstellingen"-informatie bij. (Zie "Informatie wijzigen of verwijderen", hieronder).

Wij gebruiken informatie die wij verkrijgen door technische middelen (zoals de automatische registratie door onze servers of door het gebruik van cookies) voor de bovenstaande doeleinden en om het gebruik van de Site, App en onze diensten te monitoren en te analyseren, voor de technische administratie van de Site en App, om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze Site en App te vergroten, om deze beter af te stemmen op uw behoeften, om nuttige gegevens en informatie te genereren en af te leiden met betrekking tot de interesses, kenmerken en gebruiksgedrag van onze gebruikers, en om te verifiëren dat bezoekers van de Site en App voldoen aan de criteria die nodig zijn om hun verzoeken te verwerken.

Smartcheckups deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met derden voor hun promotionele doeleinden. Smartcheckups kan verzamelde informatie delen met andere bedrijven die werken in opdracht van Smartcheckups.

C. Delen en openbaar maken van informatie

SmartCheckups Users

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie weergeven op uw accountpagina en elders op de Site en App volgens de voorkeuren die u in uw account heeft ingesteld.

Dienstverleners, Zakenpartners en Anderen

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze dienstverlening te vergemakkelijken, om de dienstverlening namens ons uit te voeren, om Site-gerelateerde diensten uit te voeren (inclusief maar niet beperkt tot gegevensopslag, onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse, betalingsverwerking en verbetering van de functies van de Site) of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Site en service worden gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie en uw plaatsbeschrijvingen om deze taken namens ons uit te voeren.

Naleving van wetten en verzoeken om rechtshandhaving; Bescherming van de rechten van Smartcheckups

Wij kunnen aan partijen buiten Smartcheckups bestanden vrijgeven die in uw Smartcheckups zijn opgeslagen en informatie over u die wij verzamelen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een wet, voorschrift of dwingend juridisch verzoek; (b) de veiligheid van een persoon te beschermen tegen dood of ernstig lichamelijk letsel; (c) fraude of misbruik van Smartcheckups of haar gebruikers te voorkomen; of (d) de eigendomsrechten van Smartcheckups te beschermen. Indien wij uw Smartcheckups-bestanden aan een wetshandhavingsinstantie verstrekken zoals hierboven uiteengezet, zullen wij de versleuteling van Smartcheckups uit de bestanden verwijderen alvorens deze aan de wetshandhavingsinstantie te verstrekken. Smartcheckups zal echter niet in staat zijn bestanden te ont sleutelen die u versleutelde voordat u ze op Smartcheckups opsloeg.

Bedrijfsoverdrachten

Smartcheckups kan sommige of al haar activa, inclusief uw Persoonlijke Informatie, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of in het geval van faillissement.

D. Klantgegevens

Klanten van Smartcheckups kunnen op elektronische wijze gegevens of informatie aan de diensten van het Bedrijf verstrekken ("Klantgegevens"). Smartcheckups zal dergelijke klantgegevens niet bekijken, delen, verspreiden of ernaar verwijzen. Smartcheckups heeft alleen toegang tot Klantgegevens ten behoeve van het verlenen van de diensten, het voorkomen of verhelpen van service- of technische problemen, op verzoek van een Klant in verband met klanten ondersteuning zaken, of zoals bij wet kan worden vereist.

  • Wijzigen of verwijderen van uw gegevens => U kunt de Persoonlijke Informatie die u in uw registratie- of accountprofiel hebt verstrekt controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen door uw "accountinstellingen" te wijzigen.
  • Beveiliging => Smartcheckups hecht veel belang aan de beveiliging van uw informatie. Wij nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
  • Ons beleid ten aanzien van kinderen => Deze Site is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd erachter komt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming persoonlijke informatie heeft verstrekt, moet hij of zij contact met ons opnemen via privacy@smartcheckups.com. Als wij te weten komen dat een kind jonger dan 13 jaar ons Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, zullen wij dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.

E. Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@smartcheckups.com

F. Uw verantwoordelijkheden

Door het aanvinken van onze algemene voorwaarden verklaart u zich uitdrukkelijk ook akkoord met bovenstaande privacy beleid, en (punt A tot F) in goede orde gelezen en begrepen te hebben, u garandeert dat u de noodzakelijke rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of heeft om de licenties te verlenen die uw Activabibliotheek vereist, zoals hierboven beschreven om het door u ingegeven (bedrijf) account aan te maken.

Smartcheckups CommV
Lendakkerlaan 46
8930 Lauwe, Belgium
VAT-ID: BE 0780.630.660
© 2012 - 2024 • All Rights Reserved